Ngày 08/8/2017, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ký ban hành Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam.