Thứ ba, 06 Tháng 10 2015 09:27

Thông tin cổ phần hóa: Cty cổ phần vận tải hàng không miền Nam (SATSCo)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của ACV tại công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam (SATSCo)

⇓ Bản công bố thông tin