Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 13:56

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Báo cáo tài chính Quý II năm 2014

Thực hiện “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”, Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xin giới thiệu “Báo cáo tài chính Quý II năm 2014” tại thời điểm ngày 30/6/2014 của Tổng công ty.

Nội dung báo cáo tài chính bao gồm: