Căn cứ theo Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 22/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”.
Trang 4 trong 4 trang