Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 17:04

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu -  Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: