Thứ tư, 15 Tháng 2 2017 16:11

Bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

Ngày 15/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 511/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP bổ nhiệm ông Vũ Thế Phiệt - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về

Trân trọng thông báo.