Thứ tư, 05 Tháng 4 2017 14:09

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: