Thứ ba, 27 Tháng 12 2016 15:54

Thông báo về việc Kế toán trưởng nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giao nhiệm vụ cho ông Bùi Á Đông phụ trách Ban Tài chính – Kế toán, kể từ ngày 01/01/2017

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông:

  • Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Vũ Tuấn San, Kế toán trưởng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/01/2017
  • Quyết định giao nhiệm vụ ông Bùi Á Đông, Phó Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, phụ trách Ban Tài chính – Kế toán thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về