Thứ tư, 14 Tháng 6 2017 19:52

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

  • Thời gian tổ chức: Vào lúc 07h30 ngày 28/6/2017.
  • Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về Thư mời, chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Trân trọng.