Thứ hai, 06 Tháng 2 2017 15:10

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cổ phiếu SAS

Ngày 06/02/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 388/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn cổ phiếu SAS.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link bên dưới để tải về.

Trân trọng thông báo.