Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/4/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-CHK về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đây để tải về.