Thứ sáu, 18 Tháng 12 2015 15:00

Tổ chức đấu giá nhượng quyền kinh doanh taxi vận chuyển khách tại Cảng HK Liên Khương