Thứ năm, 24 Tháng 3 2016 15:47

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức Văn hóa an toàn hàng không

Ban Chỉ đạo tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa triển khai kế hoạch tổ chức chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không năm 2016 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 31/3/2016.

Theo đó, Ban Chỉ đạo tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không sẽ triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về an ninh an toàn hàng không và Văn hóa an toàn hàng không cho các đối tượng là: Cán bộ lãnh đạo, nhân viên, đoàn viên thanh niên tại Cảng hàng không Tuy Hòa; cán bộ nhân viên các đơn vị phối thuộc tại Cảng hàng không Tuy Hòa; cán bộ chủ chốt của chính quyền, đoàn thể tại địa phương lân cận Cảng hàng không Tuy Hòa; Tổ chức lễ ký Biên bản cam kết tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh, an toàn giao thông hàng không giữa các đơn vị phối thuộc trong ngành hàng không làm việc tại khu vực Cảng hàng không Tuy Hòa.

Tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền Văn hóa An toàn hàng không Tổng công ty mở rộng năm 2016 và hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không năm 2016 cho đội ngũ báo cáo viên của Tổng công ty; ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa Đoàn Thanh niên Tổng công ty và Ban An ninh – An toàn về việc phát động và triển khai ra quân dọn dẹp vật ngoại lai (FOD) trong khu bay nhằm hưởng ứng phong trào:“Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không xung kích, tình nguyện xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn - Văn minh - Lịch sự - Hiện đại”.

Trao quà, học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi khu vực lân cận

Cảng hàng không Cát Bi năm 2014

Tổ chức Chương trình tuyên truyền và ngày hội “Em yêu Cảng hàng không quê em” cho các em học sinh; trao quà, học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi của địa phương khu vực lân cận Cảng hàng không Tuy Hòa.

Chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Văn hóa an toàn hàng không năm 2016 nhằm nêu cao vai trò của Đoàn thanh niên trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phát động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xung kích, tình nguyện xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn – Văn minh – Lịch sự - Hiện đại”,  phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia vào công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho các cảng hàng không Việt Nam.

Thông qua chương tình, Ban Chỉ đạo tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và Văn hóa an toàn hàng không giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo an ninh an toàn hàng không cho cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên tại Cảng hàng không Tuy Hòa, các cấp chính quyền đoàn thể và học sinh tại các trường học lân cận Cảng hàng không Tuy Hòa; tăng cường và nâng cao vai trò trung tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhà trường tại các địa phương trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân, học sinh, thanh thiếu niên nhằm bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn hàng không; tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa Cảng hàng không Tuy Hòa với các tổ chức chính quyền, đoàn thể tại địa phương.

Văn phòng Tổng công ty