Thứ sáu, 14 Tháng 7 2017 15:59

Cảng HKQT Cam Ranh thông báo tuyển dụng lao động

Cảng HKQT Cam Ranh thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau: