Cảng hàng không Cà Mau –  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP kính mời các đơn vị có nhu cầu kinh doanh vận tải bằng xe taxi tại Cảng HK Cà Mau tham gia lựa chọn “khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe taxi tại Cảng HK Cà Mau năm 2023”

  • Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia: từ 08h00 ngày 04/03/2022 đến 08h30 ngày 14/03/2023
  • Hạn nộp Hồ sơ tham gia: Trước 08h30 ngày 14 tháng 03 năm 2023.
  • Thông báo kết quả danh sách hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 15/03/2023
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 16/03/2023
  • Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Cảng HK Cà Mau số 93, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 02903.833.855
  • Phương thức gửi hồ sơ tham gia: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Cảng hàng không Cà Mau

Các đơn vị có nhu cầu tham gia lựa chọn có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận Hồ sơ mời tham gia tại:

Văn phòng Cảng HK Cà Mau

Liên hệ: Ms Nguyễn Hải Bình

Điện thoại: 02903.833.855

Di động: 0988.420.924