THÔNG BÁO

Về việc triển khai áp dụng mức giá

niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô kể từ ngày 01/04/2022

 

Căn cứ theo Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác.

Cảng hàng không Côn Đảo xin thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không Côn Đảo kể từ ngày 01/04/2022, cụ thể như sau:

1. Mức giá áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Đối với các xe ô tô sử dụng dịch vụ dừng, đỗ để đón, trả hành khách tại Cảng hàng không không thường xuyên:

STT

Nội dung

Mức giá (VNĐ)

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

 

1

Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn

4.000

4.000

4.000

 

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ; xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

9.000

4.000

9.000

 

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ; xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

14.000

9.000

9.000

 

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

24.000

9.000

9.000

 

Mức giá trên đã áp dụng Chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị ACV theo công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng cục thuế.

2. Mức giá áp dụng từ ngày 01/01/2023

Đối với các xe ô tô sử dụng dịch vụ dừng, đỗ để đón, trả hành khách tại Cảng hàng không không thường xuyên:

STT

Nội dung

Mức giá (VNĐ)

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

 

1

Xe ô tô đến 9 chỗ, xe tải dưới 1,5 tấn

5.000

5.000

5.000

 

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ; xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

10.000

10.000

10.000

 

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ; xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

15.000

10.000

10.000

 

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

25.000

10.000

10.000

 

Đối với trường hợp hệ thống thu giá dịch vụ ngưng hoạt động: Chỉ thu 1 lượt bằng giá Block 10 phút.

Giá tại mục 1 và mục 2 nêu trên đã bao gồm thuế VAT

Cảng hàng không Côn Đảo trân trọng thông báo đến quý khách hàng.