Triển khai nội dung Nghị quyết  số 44 ngày 13/4/2018 của Đảng ủy TCT Cảng HK Việt Nam chuyên đề lãnh đạo công tác đảm bảo ANHK, Chi bộ cơ sở CHK Liên Khương đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề tháng 6 với nội dung “Đảm bảo an ninh hàng không”. Theo đó, Cấp ủy Chi bộ đã xây dựng nội dung chuyên đề xoay quanh 9 vấn đề chính là: Công tác lãnh đạo, hệ thống văn bản quuy trình, tổ chức thực hiện các biện pháp, hệ thống tổ chức, công tác đào tạo huấn luyện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công tác kiểm soát chất lượng, công tác phối hợp, công tác đảm bảo an ninh nội bộ trong công tác ANHK.

           Buổi sinh hoạt chuyên đề ngoài toàn thể Đảng viên chi bộ còn có sự tham gia 40 cán bộ, nhân viên an ninh hàng không và được chia làm 4 đội. Dưới sự điều hành của Ban giám khảo là các thành viên Cấp ủy, mỗi đội lần lượt tham gia bốc thăm, hội ý, và thuyết trình câu trả lời cũng như phương án giải quyết các tình huống uy hiếp an ninh hàng không.

Các thành viên cùng hội ý, đóng góp và trao đổi ý kiến để đưa ra đáp án cho đội

          Các câu hỏi về chuyên đề cũng như tình huống uy hiếp an ninh hàng không được xây dựng sát thực với tình hình diễn biễn hàng ngày tại cảng, các sự vụ gây mất an ninh hàng không xảy ra trong thời gian vừa qua, đảm bảo tính thực tế.

Các đội phải thuyết trình phương án giải quyết tình huống của đội mình và trả lời các câu hỏi, ý kiến bổ sung từ ban giám khảo và các đội cùng chơi


Cấp ủy đóng vai trò là Ban giám khảo, đưa ra các câu hỏi bổ sung, đánh giá đáp án, phương pháp, các bước thực hiện giải quyết tình huống của các đội chơi để trao giải thưởng.

Với hình thức tổ chức mới sinh động đã thu hút sự tham gia sôi nổi của toàn thể Đảng viên, CB-CNV an ninh hàng không.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã hoàn thành mục tiêu triển khai nghị quyết của Đảng ủy TCT, nâng cao nhận thức của Đảng viên, cán bộ nhân viên trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không, xây dựng phương án xử lý chính xác nhất cho các tình huống uy hiếp an ninh có thể xảy ra, bổ sung vào quy trình làm việc, sổ tay an toàn hàng không để nhanh chóng triển khai tới từng người lao động trong thời gian tới.