CẢNG HÀNG KHÔNG LIÊN KHƯƠNG

 

Tin bài: Tháng 08

 

HỘI NGHỊ

SƠ KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC

BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG LIÊN KHƯƠNG (2013-2017)

 

          Vừa qua, tại Cảng hàng không Liên Khương diễn ra Hội nghị Sơ kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Công an tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị do đồng chí Phó Tổng giám đốc  TCT CHK Việt Nam Nguyễn Đình Dương và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo Ban an ninh an toàn TCT, Ban giám đốc CHK Liên Khương, đại diện địa phương, lãnh đạo các phòng ban chức năng của Công an tỉnh, đại diện Cảng vụ và Đài kiểm soát không lưu tại Liên Khương.

Hội nghị có sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quy chế phối hợp.

          Hội nghị đánh giá qua 04 năm triển khai thực hiện quy chế đã đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo an toàn bay tuyệt đối tại Cảng hàng không Liên Khương, góp phần tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác thực hiện quy chế phối hợp còn bộc lộ một số hạn chế, cần nhiều sửa đổi cho phù hợp với quyết định số 16/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tình hình kinh tế chính trị tại địa phương, quốc tế cũng như tốc độ phát triển của Cảng hàng không Liên Khương.

         

Đồng chí Nguyễn Đình Dương – Phó TGĐ phát biểu chỉ đạo

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó tổng giám đốc TCT và Giám đốc Công tỉnh đều nhận xét việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp trong phòng ngừa, ngăn chặn và triển khai các biện pháp phòng ngừa còn có những hạn chế, chưa thực sự đi vào chiều sâu, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn chưa thường xuyên, trang thiết bị phương tiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống khủng bố còn thiếu.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn phát biểu chỉ đạo

          Sau khi theo dõi nội dung thảo luận tại hội nghị lãnh đạo hai đơn vị cũng yêu cầu các phòng ban chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra , rà soát chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, làm tốt công tác trao đổi thông tin, có phân công phân đoạn rõ ràng chi tiết, tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ an ninh trật tự và phòng chống khủng bố cho lực lượng an ninh hàng không để quy chế phối hợp phát huy tối đa vai trò đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Liên Khương.

Đ/c Nguyễn Đình Dương thay mặt TGĐ TCT CHK VN tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân của CA tỉnh Lâm Đồng có thành tích trong công tác thực hiện quy chế

Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Cảng HK Liên Khương có thành tích trong công tác thực hiện quy chế

 

Kết thúc hội nghị, Công an tỉnh Lâm Đồng và TCT CHK Việt Nam tuyên dương các tập thể, cá nhân có những thành tích và đóng góp tích cực vào việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua.