Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương lấy công tác giáo dục làm trọng
Tạp chí GTVT - Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương những năm qua luôn là lá cờ đầu của Đảng bộ ACV trong công tác thi đua, lập nhiều thành tích.

Buổi sinh hoạt chuyên đề an ninh hàng không của Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương

Thực hiện mục tiêu thi đua “Kỷ cương - Chất lượng - Hợp tác - An toàn - Hiệu quả” và phong trào thi đua văn hóa ứng xử nơi công sở và văn hóa doanh nghiệp “4 xin - 4 luôn” của ngành GTVT, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cấp uỷ chi bộ, tập thể CB, NV Cảng Hàng không Liên Khương đã phục vụ an toàn, hiệu quả các chuyến bay, công tác phục vụ hành khách ân cần, lịch sự, văn minh, luôn nhận được sự khen ngợi của hành khách.

 Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được cấp ủy quan tâm thường xuyên. Chi bộ đã tổ chức quán triệt phổ biến đến 100% đảng viên triển khai các nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Nghị quyết Trung ương, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ tất cả Đảng viên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong cách nêu gương của Người”.

Cấp ủy đã chủ động đổi mới tư duy công tác, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề như “Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đảm bảo công tác an ninh hàng không”. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận các tình huống để cùng rút ra những việc cần phải làm một cách cụ thể, thiết thực nhất từ những nội dung trên để áp dụng vào công việc hàng ngày của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng - Đảng ủy viên Tổng công ty, Bí thư Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương cho biết, mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên, gần gũi quần chúng, cung cấp thông tin đúng đắn về tình hình, chủ trương sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài, phấn đấu cho lợi ích tập thể. Những vấn đề nổi cộm về tư tưởng được đảng viên nắm bắt nhanh chóng, báo cáo chi bộ có phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Cấp ủy đã rèn giũa, giáo dục, kể cả áp dụng các biện pháp chế tài để CB, NV thực hiện đúng nội quy quy định của đơn vị, không còn tư tưởng chây lười, nhút nhát trong đa số người lao động. Đảng viên luôn là đầu tàu gương mẫu, nói ít làm nhiều, làm trước, đi trước quần chúng, hưởng thụ sau, về sau quần chúng, tạo được những gương điển hình để quần chúng noi theo.
 

Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ Cảng đặc biệt chú trọng

Về công tác xây dựng tổ chức Đảng,Chi bộ Cảng đã tổ chức quy hoạch cán bộ, ban chấp hành, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó đã chọn lựa những đồng chí cán bộ, đảng viên trẻ, có nhiệt huyết, có trình độ, tận tâm với công việc.

Cấp ủy đã tích cực tham gia lãnh đạo đơn vị trong công tác tổ chức cán bộ, bổ sung nhân sự, sắp xếp nhân sự linh hoạt phù hợp với tình hình phục vụ bay thực tế; phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng, hoàn tất các quy trình thực hiện công việc ở từng vị trí, bộ phận trong đơn vị, xác định được trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; tổ chức bố trí lao động phù hợp; tập trung đào tạo cán bộ quản lý, tham mưu, nhân viên có tay nghề cao, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chi bộ rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sức chiến đấu của Đảng theo đúng tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, bổ sung một số nội dung sinh hoạt chuyên đề, định kỳ theo Nghị quyết TW4 (khóa XII), chỉ thị 05-CT/TW.

Hàng tháng, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sinh hoạt kiểm điểm đảng viên, góp ý thẳng thắn chân thành và mang tính xây dựng. Tổ chức Đảng nhiều năm liền đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

Chi bộ quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả của bộ máy lãnh đạo; phát huy năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng phục vụ bay, áp dụng phương thức làm việc, công nghệ khoa học (Cách mạng 4.0) vào sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm thời gian và nhân lực, tiền bạc; triển khai phổ biến nội dung nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) liên quan đến công tác cán bộ, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương đã rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, từ đó có những giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò tổ chức Đảng, thiết thực phục vụ đời sống CB, NV toàn đơn vị.

Lắng nghe quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết

Đối với công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng, Cấp ủy luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm, lắng nghe và khuyến khích đảng viên, quần chúng phát huy dân chủ, góp ý, đề xuất, kiến nghị cho Chi bộ, đơn vị, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của quần chúng, đồng thời sửa chữa những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, điều hành.

Chi bộ luôn chú trọng phát triển đảng viên từ Đoàn Thanh niên, Công đoàn để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đoàn thể, thường xuyên tham gia sinh hoạt, định hướng để các đoàn thể hoạt động hiệu quả và phát triển đúng hướng...

Căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết, định hướng sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Đảng bộ cấp trên, cấp ủy chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương đã kịp thời xây dựng nghị quyết, tổ chức họp sinh hoạt đảng định kỳ hàng tháng để triển khai nội dung nghị quyết đến từng đảng viên. Đảng viên tại Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương hầu hết phân bổ đều ở từng phòng và hầu hết là cán bộ cấp phòng, tổ nên việc triển khai thực hiện cũng như sức lan tỏa của nội dung nghị quyết đến quần chúng được sâu rộng và hiệu quả hơn.

Cảng Hàng không Liên Khương

Những năm qua, Chi bộ đã định hướng và lãnh đạo đơn vị phục vụ các chuyến bay đi và đến tại Cảng Hàng không Liên Khương an toàn, hiệu quả, phục vụ các chuyến bay chuyên cơ, VIP phục vụ lãnh đạo Nhà nước và các bộ, ngành an toàn, chu đáo, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được duyệt hàng năm.

Với những nổ lực của cấp ủy, Chi bộ Cảng Hàng không Liên Khương trong nhiều năm qua đã lãnh đạo đơn vị đạt được những thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của ngành Hàng không. Nhiều năm liền, Chi bộ đã được Đảng ủy Tổng công ty, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy khối cơ quan Trung ương xét tặng Bằng khen "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 - 2017 của Cảng Hàng không Liên Khương:  

● Doanh thu: Mức tăng doanh thu trung bình hàng năm là 40%, từ 40 tỷ đồng năm 2013 lên 135 tỷ đồng năm 2017.
● Sản lượng hành khách: Mức tăng trung bình hàng năm là 32%, từ 476 ngàn khách năm 2013 lên 1,5 triệu khách năm 2017.
● Số lần chuyến hạ cất cánh thương mại tăng trung bình hàng năm 17%, từ 4.040 lần chuyến năm 2013 lên 9.990 lần chuyến năm 2017.
● Sản lượng hàng hóa tăng trung bình hàng năm 25%, từ 1,800 tấn năm 2013 lên 4,300 tấn năm 2017.

Theo: Việt Cường- Tạp chí Giao Thông Vận Tải

Nguồn: http://www.tapchigiaothong.vn/chi-bo-cang-hang-khong-lien-khuong-lay-cong-tac-giao-duc-lam-trong-d67836.html