Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng Hàng Không Việt Nam – CTCP tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ga – Cảng hàng không Liên Khương”, theo thời gian và địa điểm sau:

  • Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 07/05/2018 đến 16:00 giờ ngày 09/05/2018
  • Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng – Cảng hàng không Liên Khương

Quốc lộ 20  – TT Liên Nghĩa – H Đức Trọng – T Lâm Đồng.

Tel: 02633 843802         Fax: 02633 843500

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

  • Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
  • Giá bán Hồ sơ mời đấu thầu: 500.000 VNĐ/bộ.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ 08/05/2018 đến 16h30 ngày 12/05/2018.
  • Thời điểm mở thầu: ngày 14/05/2018.
  • Đảm bảo dự thầu: 20.000.000 VNĐ.
  • Giá trần gói thầu: 2.163.000.000 đồng
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm