Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có kế hoạch tổ chức lựa chọn rộng rãi các đơn vị khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại nhà ga hành khách T1 và nhà ga hành khách T2.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trân trọng mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu giá quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu giá quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận hồ sơ miễn phí tại địa chỉ:

Phòng Kinh doanh – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Tòa nhà NIA – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.884 0714, Fax: 0243. 886 5540

Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: Từ 08h30 ngày 05/01/2019 đến trước 09h00 ngày 15/01/2019 (trong giờ làm việc hành chính từ 08h30 đến 15h30).

Tất cả hồ sơ dự sơ tuyển nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được mở công khai vào 10h00 ngày 15/01/2019 tại Phòng Kinh doanh – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển tới tham dự lễ mở hồ sơ dự sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC
      

 

 

                                                                                                                                     NGUYỄN ĐỨC HÙNG