Thực hiện Chỉ thị số 3374/CT-TCTCHKVN ngày 08/11/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt nam 09/11. Cảng hàng không Phù Cát đã tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực để hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội.

     Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảng hàng không Phù Cát  đã thực hiện hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hình thức như: chạy chữ trên màn hình LED trước khi vực ga đi với khẩu hiệu “Tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổ chức, triển khai nội dung hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 đến tất cả cán bộ, nhân viên thông qua mạng xã hội và trong các buổi họp giao ban, tổng kết cuối năm của các bộ phận trực thuộc đơn vị

Cảng hàng không Phù Cát hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

 

     Đối với các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát kết quả thực hiện việc tuân thủ pháp luật của đoàn viên, thanh niên như Luật An toàn giao thông, An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,...

     Bên cạnh đó, Cảng hàng không Phù Cát đã triển khai tới các đơn vị hoạt động tại Cảng thực hiện tuyên truyền truyền, phổ biến pháp luật về An toàn giao thông, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ nhân viên, người lao động.

     Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nghĩa Việt Nam không những góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, mà qua đó còn  nhắc nhở, giáo dục cán bộ, nhân viên, Cảng hầng không Phù Cát gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Tin, ảnh

Trần Bích Oanh