Acv - Nơi Khởi Đầu Hành Trình An Toàn Cho Hành Khách-1

Acv - Nơi Khởi Đầu Hành Trình An Toàn Cho Hành Khách-1☰ Tăng cường công tác tuyên truyền bảo đàm an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch Covid-19