Vị trí, diện tích, ngành nghề kinh doanh trên mặt bằng hợp tác kinh doanh:

Stt

Vị trí

Mã vị trí

Diện tích (m2)

ĐVT

Ngành nghề
 kinh doanh

 

QUỐC NỘI ĐI – ĐẾN

 

 

 

 

1

Khu cách ly quốc nội đi gate 14

DD121

       12,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

2

Khu vực hạn chế quốc nội đến

DAG03

       16,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

3

Khu vực sảnh quốc nội đến

DDG24

       11,70

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

 

QUỐC TẾ ĐẾN

 

 

 

 

1

Khu vực cách ly quốc tế đến

IA101-c

         5,00

m2

Dịch vụ bán simcard

2

Khu vực cách ly quốc tế đến

IA101-d

         5,00

m2

Dịch vụ bán simcard

3

Khu vực tầng lửng sảnh quốc tế đến

IA104 (*)

     815,40

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

4

Khu vực sảnh quốc tế đến cánh phải

IAG06 (*)

     440,97

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

5

Khu vực sảnh quốc tế đến cánh trái

IAG06B-1

     200,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

6

Khu vực sảnh quốc tế đến cánh trái

IAG06B-2 (*)

     281,72

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

7

Khu vực sảnh quốc tế đến cánh trái

IAG29

       10,30

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

8

Khu vực cửa ra ga quốc tế đến

IAGII

11,00

m2

Dịch vụ thu đổi ngoại tệ

 

QUỐC TẾ ĐI

 

 

 

 

1

Khu vực lầu 3 sảnh quốc tế đi

 ID306-a

       72,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

2

Khu vực lầu 3 sảnh quốc tế đi

 ID306-b (*)

     858,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

3

Khu cách ly lầu 3 quốc tế đi (3.4.19)

 ID304-c

       42,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

4

Khu cách ly lầu 3 quốc tế đi (3.4.22)

 ID304-f

       30,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

5

Khu vực sảnh quốc tế đi cánh phải

 ID262A

       20,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

6

Khu vực làm thủ tục đảo K-L

 ID257-a2

       15,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

7

Khu vực làm thủ tục đảo K-L

 ID257-a3

       15,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

8

Khu vực làm thủ tục đảo A-B

 ID257C

       85,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

9

Khu vực làm thủ tục đảo K-L

 ID257D

       42,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

10

Khu cách ly quốc tế đi gate 6-9

 ID201 (*)

    156,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

11

Khu vực cách ly quốc tế đi gate 6-9

 ID203

      30,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

12

Khu vực quốc tế đi tầng 2 gate 6-9

 ID204

       20,00

m2

Bách hóa tổng hợp

13

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

ID229B

       12,50

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

14

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

ID229C (*)

     127,50

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

15

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

 ID229A

         4,50

m2

Bách hóa tổng hợp

16

Khu cách ly quốc tế đi gate 21

 ID120 -b

       27,50

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

17

Khu vực cách ly quốc tế đi gate 22

 ID121-c

       15,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

18

Khu vực quốc tế đi tầng 1 gate 18

 ID114-b

       18,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

19

Khu vực quốc tế đi tầng 1 gate 20

 ID118-b

       30,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

20

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

 IDG05

       15,00

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

21

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

 IDG06 (*)

       92,80

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

22

Khu cách ly quốc tế đi gate 22-25

 IDG08 (*)

     177,40

m2

Ăn uống và bách hóa tổng hợp

Chi tiết vui lòng xem tại đây.