Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 10:23

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Thông tin tài chính Quý II năm 2015

Ban biên tập website xin giới thiệu Thông tin tài chính Quý II/2015 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tính đến ngày 30/6/2015.

Nội dung thông tin bao gồm:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Bảng cân đối kế toán;
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Để tìm hiểu thông tin, đề nghị tải về file đính kèm:

Ban biên tập