Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 10:58

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: