Thứ tư, 11 Tháng 11 2015 10:15

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam