Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 11:02

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: