Thứ hai, 24 Tháng 4 2017 16:42

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP năm 2017

Ngày 24/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP năm 2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Trân trọng thông báo.