Thứ ba, 23 Tháng 5 2017 17:15

Thông báo về việc hủy danh sách cổ đông ACV tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 23/5/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2030/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo văn bản số 608/2017-ACV/VSD-ĐK ngày 10/5/2017 của VSD.

Để có thời gian chuẩn bị các nội dung và các công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được chu đáo, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 muộn hơn dự kiến. 

Ngày đăng ký cuối cùng mới để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và ngày tổ chức Đại hội, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ có văn bản thông báo sau.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Văn bản về việc hủy danh sách cổ đông ACV tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trân trọng thông báo.