Thứ sáu, 06 Tháng 1 2017 09:06

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SAS

Ngày 05/01/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 58/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ