Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 16:50

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP: Thông báo giao dịch cổ phiếu SAS

Ngày 30/11/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2829/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (mã chứng khoán giao dịch: SAS) về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về: