Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua vật tư thay lưới lọc bụi hộp gió hồi của các AHU, PAU phòng AHU số 3, 5, 6 và thay lưới lọc bụi của FCU công suất 8.3 ton ga Quốc nội.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: