Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thuê dịch vụ bảo trì chuyên sâu và bảo hành 1 năm các máy chủ tại nhà ga Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: