Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thuê dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh các vị trí công cộng - Cảng hàng không Liên Khương. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: