Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 13:55

Bổ nhiệm bà Trần Thụy Minh làm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 5059/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ngày 08/01/2015, tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức công bố và trao quyết định điều động bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thụy Minh, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cục Hàng không Việt Nam, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, trực tiếp làm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2015.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu tặng hoa chúc mừng bà Trần Thụy Minh

Cũng tại buổi lễ này, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải đã công bố Quyết định số 5047/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, thôi làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2015.