Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Bảo dưỡng định kỳ 3 máy chiller York YCAV1739EA50VAC.

Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải vè theo đường link:

Trân trọng thông báo.