Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất năm 2021-2022.

Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải vè theo đường link:

Trân trọng thông báo.