Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 cho cán bộ, công nhân viên – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau: