Hướng dẫn hành khách đi máy bay trong giai đoạn phòng, chống dịch COVD-19 tại Cảng hàng không Tuy Hòa