Nhằm mục đích cung cấp cho các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở vừa được trúng cử trong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, những vấn đề cơ bản nhất về công tác xây dựng Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về chức năng nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của tổ chức ở cơ sở; về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cập nhật hướng dẫn thực hiện một số nguyên tắc, nghiệp vụ công tác cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở trên một số lĩnh vực quan trọng trong việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên … Ngày 22-23/11/2022, Đảng ủy Cảng HKQT Đà Nẵng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 63 đồng chí Bí thư, phó bí thư Chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở nội dung 6 chuyên đề trọng tâm trong cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và xuất bản vào tháng 4 năm 2022. Nội dung cuốn tài liệu được bổ sung, cập nhật văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng…

Học viên tham gia lớp học được Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội trực thuộc Ban tuyên giáo thành uỷ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Với những kiến thức được tiếp nhận, các học viên cũng là Bí thư, Phó Bí thư, chi uỷ viên chi bộ sẽ nắm vững thêm nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại tổ chức cơ sở Đảng ở đơn vị mình; phát huy cao nhất khả năng, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở đảng bộ, chi bộ cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lớp học:

Đồng chí Tô Ngọc Hải – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng phát biểu khai mạc lớp học

Quang cảnh lớp học

Đại diện lãnh đạo Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho học viên

Đồng chí Tô Ngọc Hải – Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Cảng HKQT Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho học viên

Tin, ảnh: Cảng HKQT Đà Nẵng