Thứ tư, 29 Tháng 6 2016 14:43

Thông báo nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP