Cảng hàng không Rạch Giá – Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự, thông tin chi tiết như sau: