Cảng hàng không Rạch Giá – Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông báo chào giá, thông tin chi tiết như sau:

Thông báo chào giá.pdf