CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KHÁCH ĐI VỀ TỪ VÙNG DỊCH ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện theo công văn số 3274/UBND-KGVX của Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và công văn số 2420/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác hiện nay. Cảng hàng không Chu Lai đã phối hợp với các đơn vị của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ những người đã từng về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Hình 1: Y tế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn hành khách đi về từ TP Hồ Chí Minh khai báo y tế.

Cảng hàng không Chu Lai đã tăng cường nhân sự phối hợp cùng Y tế tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Công an huyện Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo 100% hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh được sàng lọc, khai báo y tế, lịch trình và cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước và sau khi rời nhà ga.

           Hình 2: Y tế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn hành khách đi về từ TP Hồ Chí Minh khai báo y tế.

Đồng thời, Cảng hàng không Chu Lai cũng tăng cường áp dụng các biện pháp phòng chống dịch: Triển khải quét mã QR cho hành khách nhằm giảm tình trạng ách tắc cho khách đi và đến; Liên tục phát thanh nhắc nhở hành khách thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”

   Hình 3: Nhân viên Cảng Hàng không Chu Lai giám sát và hướng dẫn hành khách thực hiện sát khuẩn, khai báo Y tế, quét mã QR

Ngày 01/06/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên xét nghiệm COVID-19 đối với 130 Cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Chu Lai cho kết quả Âm tính.

Hình 4: Nhân viên Cảng HK Chu Lai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19