Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:40 09:40 PXU-HAN VJ422 CLS
10:15 10:15 PXU-SGN BL441 CLS
15:45 15:45 PXU-SGN VN1427 CLS
18:55 18:55 PXU-HAN VN1612 CLS
19:30 19:30 PXU-SGN VJ397 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:10 --:-- HAN-PXU VJ421
09:45 --:-- SGN-PXU BL440
15:05 --:-- SGN-PXU VN1426
18:15 --:-- HAN-PXU VN1613
19:00 --:-- SGN-PXU VJ396