Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
16:35 16:35 TBB-SGN BL329
08:15 08:15 TBB-SGN VJ207
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
16:00 16:00 SGN-TBB BL328
07:40 07:40 SGN-TBB VJ206