Cơ sở hạ tầng bao gồm:

1. Đường cất hạ cánh (CHC):
Cảng Hàng không Cà Mau có 01 đường cất hạ cánh là 09/27, không sử dụng cho việc cất, hạ cánh cùng một thời điểm.
- Hướng từ: 092° - 272°
- Ký hiệu: 09/27
- Cấp sân bay: 3C
- Chiều dài: 1500m
- Chiều rộng: 30m
- Độ dốc trung bình: Độ dốc dọc trung bình: 0,017%; Độ dốc ngang trung bình: 0,8%.
- Tọa độ ngưỡng theo WGS-84: 
           + Đầu 09: 09°10’39.432”N-105°10’15.655”E

           + Đầu 27: 09°10’38.117”N-105°11’04.808”E.

- Loại mặt đường: Bêtông nhựa có sức chịu tải PCN = 16/F/C/Y/T
- Các cự ly công bố:
Đọan chạy lấy đà (TORA) đầu 09/27: 1500m/1500m;
Cự ly có thể cất cánh (TODA) đầu 09/27: 1590m/1590m;
Cự ly có thể dừng khẩn cấp (ASDA) đầu 09/27: 1500m/1530m
Cự ly có thể hạ cánh (LDA) đầu 09/27: 1500m/1500m
- Dải bay( Dải hạ cất cánh):  (1.500m+60m+90m) x 80m, bằng đất nện.
- Khoảng trống: Không có.
- Lề đường cất hạ cánh: không có
- Dải bảo hiểm sườn: 1500m x 25m. Hai bên, bằng đất nện K0.95, phủ cỏ

2. Đường lăn:    
Cảng hàng không Cà Mau có một đường lăn vuông góc với đường CHC, nối liền giữa đường CHC với sân đỗ máy bay và nhà ga. Đường lăn Cảng hàng không Cà Mau thông thoáng đáp ứng theo yêu cầu khuyến cáo của ICAO, các số liệu:
- Kích thước: 80m x 14.5m
- Bề phủ mặt bê tông nhựa.
- Sức chịu tải: PCN=16/F/C/Y/T( có khả năng tiếp thu tàu bay ATR72 và tương đương trở xuống).

3. Sân đỗ tàu bay:
Cảng Hàng không Cà Mau có 1 sân đỗ với 02 vị trí đỗ theo nguyên tắc tự vận hành. Các số liệu:
- Kích thước: 120m x 60m
- Bề mặt phủ bê tông nhựa
- Sức chịu tải của sân đỗ: PCN=16/F/C/Y/T
- Không có vị trí đỗ dành riêng cho tàu bay chở hàng, các tàu bay chở hàng dùng chung sân đỗ với các tàu bay thương mại.
- Trên sân đỗ có các neo đã được thiết kế sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu bay khi có bão, lốc xảy ra.