GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Khi có nhu cầu cần giải đáp những thông tin về giờ cất, hạ cánh của các chuyến bay đi và đến, thủ tục hàng không, hành khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tại quầy thủ tục để được giải đáp thông tin (vị trí quầy giải đáp thông tin tại khu thủ tục hành khách đi)