Description: D:\anh\IMG_2549.JPG

Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý, vui lòng liên hệ nhân phục vụ hành khách để được hướng dẫn.

Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực ga đến, vui lòng liên hệ nhân viên trả hành lý để được hướng dẫn cụ thể.